Op deze site treft u een aantal verhalen aan die grotendeels nog in ontwikkeling zijn en periodiek aangroeien. In de berichtenreeks wordt op het ogenblik gewerkt aan de roman “Komt een man bij de dokter” waarvan op één van de pagina’s de tekst in haar geheel te vinden is voor zover het verhaal klaar is. In de berichtenreeks staat steeds de laatste aflevering bovenaan.