You are currently browsing the tag archive for the ‘Een minnares moet niet te ver weg wonen’ tag.

Het houden van een minnares is een bijzondere bezigheid en de uitdrukking “houden” is op zijn plaats om twee redenen. In de eerste plaats moet je voor een minnares iets doen, je moet haar ook verdienen door je zorg. In de tweede plaats moet je zien haar te houden en niet kwijt te raken. Dit handboek geeft daarvoor wat richtlijnen. Wie op zoek is naar een minnares  kan kijken  op de site www.secondlove.nl Denk er daarbij wel aan dat er voor het lidmaatschap betaald moet worden.

1. Een minnares

Er is al heel wat onderzoek gedaan en gissingen zijn er ook geweest naar het percentage van de mannen met een minnares. Niemand weet dat zeker maar er is wel duidelijk dat buitenechtelijke verhoudingen heel wat gebruikelijker zijn dan wordt verondersteld. over het algemeen worden zij echter angstvallig geheim gehouden en doen er op z’n best wat roddels de ronde. De minnares voldoet aan een natuurlijke behoefte van de man zoveel mogelijk vrouwen te bevruchten. Dat is in zijn genen gegeven en het zit er net zo verankerd als de kinderwens bij de vrouw. Deze laatste is maatschappelijke geaccepteerd, de minnares om allerlei redenen niet. Eén daarvan is dat mannen nog al eens denken dat zij vanwege hun minnares hun vrouw met kinderen in de steek kunnen laten en dat is ontoelaatbaar. Vreemdgaan mag niet ten koste gaan van het gezin. Dat betekent dat het ook niet afbreuk moet doen aan de tegemoetkoming aan de behoeften van de echtgenote. Niet financieel en niet seksueel.

Een minnares is in elk geval niet alleen maar plezier. Ze brengt ook zorg en moeite met zich mee. Er moet bijvoorbeeld tijd voor worden ingeruimd. Afhankelijk van de beschikbare tijd, kan een keuze worden gedaan voor zover het gaat om woonplaats en werk

Een minnares is geen prostituee. Zij wodt niet volgens een vast tarief beloond voor haar “diensten”. Dwt wil niet zeggen dat er geen betaling bestaat maar deze lijkt meer op de gebruikelijke activiteiten bij een relatie (uit eten, naar het theater o.i.d.) Tenslotte, een minnares is iets heel anders dan een one night stand al kan ze er wel uit voorkomen. Een minnares is een tweede vrouw die zorg behoeft , vooral op basis van de doelstellingen van de relatie.

2. Doelstellingen

Voordat een man aan een minnares begint, zou hij zich ervan moeten vergewiisen wat hij er eigenlijk mee wil. Wil hij een echte liefdesrelatie, een relatie die berust op wederzijdse liefde? Wil hij een relatie die uitsluitend berust op seksuele behoeften of wil hij een relatie die bestaat op grond van belangstelling en interesses, die echter seksuele contacten niet uitsluit? Dat is belangrijk omdat het de keuze van een minnares gemakkelijker maakt. Waar gaat de man zoeken en op welke signalen reageert hij. Vanzelfsprekend is het mogelijk om gaandeweg de doelsellingen bij te stellen maar een duidelijke doelstelling bij het begin van de speurtocht is belangrijk. Het helpt bij de mate van zekerheid waarmee de man overkomt.

3. Locatie en keuze

Vanzelfsprekend is de keuze van een minnares sterk afhankelijk van de smaak van de man maar al evenzeer van de doelstellingen. Bij een gerichtheid op uitsluitend seks, zal het type minnares anders uitvallen dan wanneer het  echt om een tweede liefde gaat. In het eerste geval spelen naast een zkere intelligentie vooral de fysieke kenmerken mee. In het tweede geval zal het meer gaan om de geestelijke inhoud. Leeftijd en fysiek uiterlijk kunnen daarbij even zo goed nog van belang zijn.

De woonplaats van de minnares is eveneens van belang. Uit praktische overwegingen mag het aantrekkelijk lijken iemand te keizen in de eigen woonplaats, tactisch gezien is dat en minder goed idee. De kans dat iemand die de man kent, hem met zijn minnares samen waarneemt wordt daardoor immers groter. Het is daarom aan te bevelen een minnares uit te kiezen die woont in een nabijgelegen stad of dorp: snel bereikbaar en toch voldoende uit de buurt. En natuurlijk is haar uiterlijk van belang maar hoe seksistisch we ook zijn, het gaat er toch in de eerste plaats om haar geest te bezitten. Seks is daartoe het middel, nooit het doel. Het doel is de geest die wij willen hebben.

 

Waarschuwing

Bij deze is de lezer gewaarschuwd voor een aantal ontwikkelingen en zaken waarmee terdege rekening gehouden moet worden. In de eerste plaats is het van belang de relatie zuiver te houden. Een minnares kan best een collega zijn maar zorg ervoor dat er geen gezagsrelatie bestaat. Laat de één niet afhankelijk zijn van de ander, in geen enkel opzicht. Er zijn tal van voorbeelden van bazen die ene relatie met ene ondergeschikte hadden en dat leidde bijna altijd tot problemen. Dat geldt ook voor leraren die ene relatie met een leerling)e)  aangaan. Ook daarbij is er sprake van een afhankelijkheidspositie. Die hoort in een relatie van minnaars niet thuis.